Förbättrat läge för ansökan ad hoc hos Trafikverket

Ad hoc-tilldelnuing avgörande för godsoperatörernas lönsamhet. Arkivbild

Trafikverket har under det senaste året kraftigt förbättrat läget i för ansökan av kapacitet ad hoc, det vill säga där Trafikverket ska lämna svar inom fem dagar när järnvägsföretagen söker kapacitet, till exempel för uppstart av nya godsupplägg.

Att ad-hoc-systemet fungerar är kritiskt för ökningen av godstransporter på järnväg – med motsvarande minskning av vägtrafiken – och avgörande för godsoperatörernas lönsamhet. Men ”ad-hocen” har åter igen fallerat, vilket Tågoperatörerna har påpekat för Trafikverket.

Trafikverket förklarar bristerna med bemanningsproblem och omfattande banarbetsanpassningar. Trafikverket kraftsamlar nu för att bemanna och har rekryterat nya medarbetare. Trafikverket uppmanar Tågoperatörerna att inte beställa tåglägen som inte och behövs samt att följa den formella processen och inte skapa egna lösningar.