Alstoms Pendolino har färdats 100 000 mil i Polen

Passagerare går ombord på ett Pendolinotåg vid Warszawa centralstation. Foto: Christer Wiik

Pendolino, Alstoms höghastighetståg, har framgångsrikt färdats en 100 000 mil längs det Polska järnvägsnätet. Sedan verksamheten startade i mitten av december 2014, har tågen gjort omkring 2 000 resor från och till viktiga polska städer, däribland Warszawa, Gdansk, Gdynia, Krakow, Katowice och Wroclaw.

Med Pendolino-tågen har Alstom öppnat en ny era för järnvägsresor i Polen. Passagerarna erbjuds förbättrad komfort, säkerhet, tillförlitlighet, ny standard och kortare restider mellan Polens norra och södra del.

 Tågen förvaras på Alstoms tåg tekniska Service station, som ligger i Olszynka Grochowska i Warszawa.  I anläggningen används Europas mest moderna högteknologiska utrustning för underhåll av tåg. Alstom har uppfört där ett nytt team för underhållstjänster, med över 100 arbetsplatser.

- Alstom är glad över att PKP1's IC Pendolinotåg har framgångsrikt nått upp till 1 miljon km på bara två månader utan några större problem. Detta bekräftar Alstoms know-how när det gäller höghastighetståg och vår förmåga att underhålla dessa tåg, sa Valerie Chardon, verkställande direktör Alstom Transport för centrala och östra Europa.

Mer än 500 Pendolino tågsätt har sålts över hela världen. Dessa tåg har färdats över 700 miljoner kilometer i kommersiell tjänst. Idag korsar Pendolino över sju europeiska gränser och företaget är verksam i 14 länder, däribland Italien, Österrike, Tyskland, Kina, Tjeckien, Finland, Portugal, Ryssland, Spanien, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Storbritannien och Polen.