Tunnel mellan Finland och Estland under utredning

Den planerade tunneln till Tallinn skulle ha två skilda tunnlar för tågtrafik och en för biltrafik. Bild: Sweco Ympäristö Oy

En färsk utredning visar att tunneln och en järnvägsförbindelse under Finska viken skulle öka konkurrenskraften i både Finland och Estland på sikt. Utredningen som Sweco, Kohateam och Finantsakadeemia har gjort beställdes av de finska och estniska trafikmyndigheterna.

I utredningen har man sett på huruvida tunnelbygget är tekniskt genomförbart och vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle vara.- Det här är det mest konkreta steg som har tagits sedan idén om Tallinntunneln föddes. Visst skulle det löna sig att utreda tunneln, åtminstone om planeringen av Rail Baltic också går vidare, säger Pekka Sauri, biträdande stadsdirektör i Helsingfors till Finlands Radio.

 Rail Baltic är en planerad järnvägsförbindelse från Tallinn till Mellaneuropa. Det mest lönsamma skulle vara en halvtimmes resa mellan Helsingfors och Tallinn. Om Rail Baltic byggs tar det ytterligare närmare två timmar att resa vidare till Warszawa.

Den preliminära kostnaden för tunnelbygget beräknas till 9-13 miljarder euro. Och enligt utredningen borde 40-50 procent finansieras med statliga pengar och EU-bidrag. Enligt utredningen skulle driftskostnaderna täckas genom indirekta inkomster som tunneln för med sig. Dessutom skulle de indirekta inkomsterna åtminstone delvis täcka investeringssumman.

 

 

……………………………………………………………………….