Glasgows tunnelbana saneras

Cowcaddens tunnelbanestation I skotska Glasgow. Foto: Randwick

I Skottland genomförs för närvarande ett av regionens största moderniseringsprogram. Staden Glasgow har inlett den första fullskaliga saneringen av tunnelbanan efter en tidigare renovering mellan åren 1977 och 1980.

Det nya programmet omfattar upprustning av alla stationer längs linjenätet och införandet av ett nytt helautomatiskt kösystem för tågen. Moderniseringsarbeten förväntas vara klar 2018.

 

Glasgows tunnelbaneföretag och operatör Strathclyde partnerskap för Transport (SPT) är ansvarig för moderniseringsprogrammet. Projektkostnaderna bedöms uppgå till £288 miljoner ($436m). Av summan kommer 246 miljoner pund ($372m) att finansieras av den skotska regeringen. Den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) deltar också i projektfinansiering.

 

Glasgows tunnelbana är en till största delen borrad, cirkulär tunnelbana som öppnades så tidigt som 21 januari 1897. Officiellt öppningsdatum är 14 december 1896, men tunnelbanan fick stängas samma dag då man inte hade förutsett eller planerat för de långa köer som kom att bildas vid stationerna. Vissa delar i södra Glasgow byggdes dock med öppet schakt.

 

1977-1980 moderniserades tunnelbanan för första gången, bland annat lades spår ut till reparationsverkstaden med de första växlarna någonsin på systemet. Tidigare hade man varit tvungen att lyfta vagnar som behövde underhåll upp ur tunneln med hjälp av en lyftkran. De flesta stationerna försågs dessutom med rulltrappor.

 

Källa: Strathclyde,Glasgow