Ny rapport om Tammerfors spårvägsprojekt

Framtida spårvagnar illustrerade i Tammerfors’ stadskärna. Foto: Tammerfors stad

Resultatet av förkvalificerade leverantörer och entreprenörer för Tammerfors spårvägsbygge i Finland rapporterades av uppdragsgivaren, Tammerfors stad, den 19 januari 2015. Totalt, 4 grupper bestående av konsortier/ företag är förkvalificerade för detta prestigefyllda spårvägsprojekt i Finlands tredje största stad.

De utvalda grupperna innefattar:

1. Lemminkainen (Finland) - Ramboll (Danmark) – Alstom (Frankrike) - Insinöörisuunnittelu (Finland)

2. Gulermak (Turkiet)

3. Destia (Finland) – Siemens (Tyskland) – SITO (Finland)

4. VR Track (Finland) – YIT (Finland) – Pöyry (Finland): 90.90 punkter/160

Tammerfors spårvägsprojekt avser byggandet av ett nytt 23,5 km långt spårnät för spårvagn i Tammerfors som kommer att transportera cirka 40 000 passagerare per dag.

Byggkostnaderna för infrastrukturen planeras bör hålla sig inom en budgetram på 250 miljoner euro. Den finska regeringen förväntas finansiera 30 % av de totala infrastrukturkostnaderna.Källa: Tammerfors´ spårvägsprojekt