Totalt 568 personer ansökte om jobbet som spårvagnschaufför i Tammerfors

VR kommer att starta spårvagnsdriften i Tammerfors i augusti 2021.  Kuva: Tampereen Raitiotie Oy, kredit: Pasi Tiitola

En av Finlands största städer, Tammerfors inleder spårvägens tidevarv nästa år i augusti, då järnvägsoperatören VR börjar bedriva spårvagnstrafik i staden

För närvarande utbildas VR:s första trafikledare för stadens spårväg. Utbildningen av slutliga antalet 65 spårvagnsförare, som nu håller på att utses kommer att starta i december 2020.

Ett ytterligare urval kommer att genomföras i början av augusti. Totalt kommer cirka 130 anställda att arbeta på spårvägen i början av trafiken, varav cirka 75 anställs av VR.

VR kommer att starta spårvagnsdriften i augusti 2021. För närvarande pågår en trafikutvecklingsfas, under vilken trafik, olika scheman, servicemodeller och utbildning kommer att förfinas.

Arbetet under utvecklingsfasen utförs i form av en nygrundad trafikallians, som förutom VR inbegriper staden Tammerfors och företaget Tammerfors Raitiotie Oy.