Framtidens järnvägare utbildas i Ängelholm

Järnvägsskolan i Ängelholm. Foto: Christer Wiik

Till hösten startar Trafikverket Järnvägsskolan i Ängelholm tre yrkeshögskoleutbildningar. Det är utbildningar till kontaktledningstekniker, signaltekniker och lokförare. 

–   Det känns jättebra att vi fått förtroendet och nu kan fortsätta genomföra dessa utbildningar. På så sätt kan branschen även fortsättningsvis rekrytera kvalificerad personal till järnvägen, säger Thomas Frost, utbildningschef på Järnvägsskolan.

I år har YH-myndigheten tagit emot 1 337 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning. Av dessa har 358 utbildningar beviljats.

För den som vill börja arbeta på järnvägen erbjuder Järnvägsskolan, tillsammans med samarbetspartners, dessutom en treårig högskoleutbildning till järnvägsingenjör och ett fjärde tekniskt gymnasieår med inriktning järnväg.

Järnvägsskolans utbildningar genomförs i Ängelholm men samtliga har riksintag. Arbetstillfällen finns i hela Sverige så det är stor fördel om de studerande också kommer från olika delar av landet.

Järnvägsbranschen står inför stora utmaningar de kommande åren. Fram till 2021 ska Trafikverket bygga och underhålla järnväg för 100-tals miljarder. Tillgången av välutbildad personal är en förutsättning för att alla arbeten ska kunna fullföljas.

Trafikverket Järnvägsskolan i Ängelholm erbjuder Skandinaviens enda helt kompletta järnvägsskola, där tekniker, ingenjörer och tågpersonal får teoretisk och praktisk träning i en realistisk och säker järnvägsmiljö. På skolan utbildas varje år flera tusen personer.