Järnvägsskolan har blivit Trafikverksskolan

Järnvägsskolan i Ängelholm har bytt namn till Trafikverksskolan. Foto: Christer Wiik

Den 1 januari 2016 bytte Järnvägsskolan i Ängelholm namn till Trafikverksskolan. Namnbytet är en följd av att Trafikverket väljer att samla all intern och extern utbildningsverksamhet i en och samma enhet.

I praktiken innebär namnbytet att den nya skolan kommer att fortsätta med att utveckla och leverera högkvalitativ väg- och järnvägsutbildning till marknaden och dessutom tillhandahålla all intern utbildning till Trafikverket.Viktor Finn är ny chef på skolan sedan den 1 september 2015. Han har under hösten lett arbetet med att rusta skolan inför det nya utökade uppdraget.– Trafikverksskolan ska vara synonymt med hög kvalitet och vi ska utföra det som marknaden önskar. Jag ser fram emot att utveckla skolan framåt och bygga vidare, säger Viktor Finn.Verksamheten kommer även fortsättningsvis att vara placerad i Ängelholm där skolans omfattande övningsanläggningar finns. Här genomförs en stor delar av utbildningarna som kräver praktisk träning. Andra kurser genomförs ofta ute i landet, nära kunden.Skolan har under åren varit känd som SJ-skolan, Banskolan och Järnvägsskolan. Nu är det dags att lägga Trafikverksskolan på minnet.

Fakta om skolan: Trafikverksskolan i Ängelholm är Skandinaviens största leverantör av järnvägskompetens. Här utbildas årligen fler tusen tekniker, ingenjörer och administrativ personal. Av de som arbetar med järnväg har flertalet, vid något tillfälle, gått en kurs hos Järnvägsskolan. Vid Trafikverkets bildande utökades kursutbudet till att även innefatta vägutbildningar. I och med det utökade uppdraget gentemot Trafikverket kommer kursutbudet att breddas väsentligt.Källa: Trafikverket