Inventering längs skånsk järnväg

Helsingborg C. Foto: Christer Wiik

Planeringen för dubbelspåret mellan Helsingborg och Ängelholm, går vidare. Trafikverket och dess konsult Sweco arbetar nu med att ta fram en järnvägsplan som ska visa hur dubbelspåret ska byggas. Nu i sommar påbörjas också en fastighetsinventering längs sträckan, bland annat för att studera bullernivåer.  Det meddelar Trafikverket.

Trafikverket och Sweco kommer nu i sommar undersöka fastigheterna längs sträckan. För att kunna bedöma vilka fastigheter som behöver och kommer erbjudas bullerskyddsåtgärder när järnvägsutbyggnaden är klar så behöver fastigheterna undersökas på plats. Trafikverkets konsult kommer att inventera cirka 500 fastigheter längs sträckan, där man undersöker fastigheter som beräknats ha höga bullervärden. Åtgärder som kan komma i fråga är främst fönsterbyte. Syftet med inventeringen är att samla in mer information om parametrar som påverkar bullernivåer vid fastighetens uteplats samt inne i bostadshuset.Inventeringen kommer att göras inom perioden 27 juni – 11 juli. Eventuellt sker en kompletterande inventering i slutet av augusti, skriver Trafikverket.