Siemens går som tåget tack vare järnvägsorder

Foto: Siemens

Beställningen till Siemens av ett antal tågsätt i intercitytrafik har kallats “den största ordern i företagets historia”. Ordern från Deutsche Bahn är värde 3,7 miljarder euro och har lett till en 24-procentig ökning av industriorderna under det senaste räkenskapsåret som slutade 30 september 2011. Intäkterna ökade med 9 procent till 32,9 miljarder euro och bidrog med en vinst med 3,6 miljarder.

Från och med 2012 kommer Siemens järnvägsdivision att sortera under den nya sektorn "Infrastructure & Cities” som ett led i en omorganisering som handlar om att närma verksamheten kunderna och sätter fokus på mobilitet, urbanisering, miljöskydd och energieffektivitet.