Västlänken håller budget

Göteborg Central. Foto: Christer Wiik

Trafikverket räknar med överklaganden kring Västlänken i Göteborg.

Men i tågprojektets budget finns utrymme för både högre kostnader och förseningar.

-Vi har tagit höjd för det, säger projektchefen Bo Larsson.

Västlänken, drygt sex kilometer tågtunnel under centrala Göteborg, är ett komplicerat och kostsamt bygge. Men det råder ingen större osäkerhet kring budgeten, enligt Bo Larsson på Trafikverket.

-Vi har hanterat väldigt mycket av riskerna som vi identifierat. Så budgeten på 20 miljarder håller, säger han.

-Jag känner inte igen bilden av skenande kostnader. Jag förstår oron, men jag tycker inte att den är baserad på fakta.

I kalkylen för järnvägssatsningen, som nu presenterats i detalj, ingår en buffert på 2,3 miljarder kronor som ska täcka upp för osäkerheten kring marknadsläget när kontrakten med entreprenörerna ska skrivas.

Västlänken, som ska stå klar 2026, är en infekterad fråga i Göteborg, inte minst efter folkomröstningen där en majoritet (56,9 procent) röstade emot fortsatt trängselskatt, som är en viktig del av finansieringen. Både Trafikverket och kommunen räknar med överklaganden när järnvägsplan och detaljplan nu finns till allmänhetens beskådan fram till slutet av januari.

-Det finns med i tidsplanen, säger Karin Holmström, projektchef för Västlänken i Göteborgs stad.

 (TT)