Miljardsatsning på järnvägsprojekt i Melbourne

Visualisering av hur stationen Wynham Vale station skulle kunna se ut. Bild: State of Victoria

Järnvägsmyndigheten i delstaten Victoria har tecknat ett kontrakt värt 1,6 miljarder australiska dollar (motsvarande drygt 11 miljarder svenska kronor) till företagen Leighton Group, Lend Lease och UGL för att bygga en del av ett regionalt järnvägsprojekt som totalt beräknas att kosta 5,3 miljarder dollar. 

Nu kommer 32 kilometer nya spår läggas, tre nya järnvägsstationer att byggas och två stationer att rustas upp. Arbetena beräknas starta i början av 2012. Ett konsortium bestående av Thiess, Balfour Beatty, Parsons Brinckerhoff och SKM har utsetts för att bygga 7,5 kilometer nya spår och en ny järnvägsstation.

Terry Mulder, ansvarig för kollektivtrafiken i delstaten, säger att när projektet är avslutat i början av 2016 kommer flera stora flaskhalsar i delstatens kollektivtrafik att försvinna genom att separera regional trafik från stadstrafik.

Projektet kommer att genomföras i sex etapper.