Beslut om Helsingfors-metrons automatisering dröjer

Det verkar som om metrostationen Nordsjö (Vuosaari på finska) öster om Helsingfors, blir den enda stationen med särskilda automatiserade plattformsdörrar. Foto: Otto Karikoski

Det verkar som om metrostationen Nordsjö, öster om Helsingfors, blir den enda stationen med särskilda automatiserade plattformsdörrar.

Automatiseringen av gamla metrotåg i Helsingfors har stött på långvariga problem och hela projektet är kraftigt försenat, säger finländska Trafikverkets direktion till Finlands radio, YLE.

Under hösten har det snarare sett ut som om trafikverket kommer att avbryta samarbetet med Siemens som utför automatiseringen. Trafikverkets direktion valde ändå på torsdagen den 27 november att enbart skjuta upp avgörandet.

- Vi beslöt att om en vecka beslutar vi om automatiseringen fortsätter. Vi ville inte fatta beslut ännu i dag, säger direktionens ordförande Otso Kivekäs (Gröna) till Yle.

Enligt Kivekäs kommer stadsstyrelsen också diskutera detta under första decembervecka.

Torsdagen den 4 december är enligt Kivekäs den dagen då beslutet torde fattas.

När Västmetron hösten 2016 tas i drift kommer tågen av allt att döma inte vara automatiserade utan det finns en förare i varje tåg. Enligt Västmetrobolagets utredning är det möjligt för byggnadsinspektionen att metron då kan köra i gång utan plattformsdörrar.

Enligt Kivekäs finns det nu dörrar enbart på perrongen i metrostationen i Nordsjö och det byggs inte dörrar heller någon annanstans.

Frågan är nu om Siemens ska fortsätta automatisera tågen eller om automatiseringen skjuts upp på obestämd tid.

Kostnaderna för automatiseringen har stigit till 105 miljoner euro och projektet är fyra år försenat.

Siemens föreslog i mitten av november att projektet fortsätter enligt en så kallad alliansmodell. Modellen går ut på att det sätts ett riktpris på jobbet och om det blir billigare än riktpriset betalar staden ut bonus medan om riktpriset överstigs delas kostnaden mellan staden och Siemens. Förhandlingarna om alliansmodellen har hittills bara varit preliminära.

Trafikverkets direktion fattar beslut om alliansmodellen ska tas i bruk på sitt möte den 18 december.

Tingsrätten i Helsingfors behandlar nu förseningsböter som staden krävt av Siemens och som Siemens fört till domstolen. I juni förkastade tingsrätten i en mellandom Siemens yrkande men behandlingen är ännu inte avslutad.

Källa: Finlands radio & Finlands Trafikverk