Snabbtågssträcka planerad mellan Detroit och Chicago

Battle Creek station, vid järnvägssträckan mellan Chicago och Detroit, är dock än så länge inte så populär. Här kör tågen ganska långsamt. Foto: Greatlakesrail
Den planerade snabbtågssträckan mellan Detroit och Chicago. Foto: Greatlakesrail)

Flera amerikanska städer i Mellanvästern är positiva till planerna på en snabbare linje mellan Detroit och Chicago. Tio avgångar per dag med snabbtåg skulle också bidra till att persontrafiken på järnvägen mellan dessa två storstäder kan öka från nuvarande tre dagliga turer till 10 i en hastighet av 180 kilometer i timmen, enligt förberedande planering av projektet.

 

Enligt Michigans trafikplanerare skulle högre hastigheter sänka restiden till 5 timmar 38 minuter, vilket vore nästan två timmar snabbare än idag. En snabbtågsförbindelse med fyra avgångar mellan Detroit och Pontiac skulle minska restiden med 20 minuter mellan dessa städer med fyra dagliga tur-retur-resor istället för nuvarande tre.

 

Information om projektet offentliggjordes nyligen i form av ett utkast till Michigans regionala miljöanalys som debatterades under en konferens i nya John D. Dingell Transit Center vid Michigan Avenue i staden Dearborn.

 

Denna nästan 500 kilometer långa höghastighetssträcka skulle enligt experterna göra järnvägen till ett attraktivare alternativ till motorvägarna och flyget mellan Detroit- och Chicagoregionerna, enligt ett uttalande från Transit Centers konferens.

 

Avsikten är att spåravsnittet till Pontiac följer Amtrak's nuvarande Wolverinelinje, men det finns behov av en alternativ bansträcka för spåravsnittet från Union Station i centrala Chicago till Michigan City, ett område med mycket tung godstrafik.

 

Matt Webb, planeringskonsult på teknikföretaget HNTB, sade på konferensen att Wolverinelinjen är en av Amtraks sämsta bansträckor när det gäller punktlig service.

 

Finansiering kan enligt Webb bli den största stötestenen för snabbtågssystemet.

 

Projektet inbegriper byggandet av nya stationsbyggnader i New Buffalo, Ann Arbor, Detroits nya centrum och Royal Oak samt

ytterligare en ny station i nordvästra Indiana. Även många andra förbättringar skulle behövas längs rutten, betonade Webb.

 

Mohammed Alghurabi, projektledare i Michigan Department of Transportation, sade att förbättringar som främjar eventuell senare realisering av ett höghastighetssystem pågår redan längs korridoren.

 

- Den goda nyheten är att tre delstater, Illinois, Indiana och Michigan arbetar tillsammans för ett gemensamt mål, sade Alghurabi.

 

Tjänstemän på Michigans transportministerium hoppas på att ett slutligt beslut om snabbtågslinjen kan tas under våren 2015.

 

Den totala kostnaden för snabbtågssträckan uppskattas till 2,98 miljarder dollar.

 

Markku Björkman

 

Källa: Greatlakesrail.org/