Ny rapport om tågförbindelsen mellan Stockholm och Oslo

Stockholms Handelskammare förordar snabb förbindelse mellan Stockholm och Oslo. Bild: Oslo-Sthlm 2.55

En satsning på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo behövs i kommande nationell plan. Stockholms Handelskammare menar att det kan halvera restiden och stärka utbytet mellan huvudstäderna.

– Det är en kostnadseffektiv åtgärd som knyter två dynamiska och innovativa tillväxtcentrum närmare varandra. Det ligger därför i båda ländernas intresse att förverkliga denna satsning, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare släpper nu en helt ny kartläggning av det ekonomiska utbytet mellan Sverige och Norge och vilka befintliga utbyten som stärks genom en satsning på järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo. I dag flyger omkring 1,4 miljoner resenärer mellan huvudstäderna varje år, vilket ska jämföras med endast 200 000 som åker tåg.

– Just nu utgör tidsfaktorn en betydande broms för tågresandet mellan huvudstäderna eftersom det tar omkring sex timmar enkel väg. Det är möjligt att korta den tiden till ungefär tre timmar och det gör naturligtvis spårtrafiken betydligt mer attraktiv, säger Carl Bergkvist.

Snabbare tågresor gynnar även regionerna mellan Stockholm och Oslo.

– Tidsvinsterna för städer som Örebro och Karlstad skulle vara betydande. Det bor många människor i hela stråket som skulle få bättre tillgång till och utbyte med två av Nordens stora tillväxtregioner, säger Carl Bergkvist.

Under 2019 exporterades varor från Stockholm till Norge till ett värde av 47 miljarder kronor, motsvarande ungefär 12 procent av den svenska huvudstadens totala export. Det gör Norge till Stockholms största exportmarknad.

Utbytet har intensifierats med åren och exporten har ökat med över 72 procent sedan 2014. På nationell nivå sysselsätter den svenska exporten till Norge ungefär 110 000 personer, vilka främst arbetar inom tjänstenäringen.

– Att satsa på Stockholm-Oslo-spåret är ett utmärkt sätt att vårda, värna och utveckla de ekonomiska relationerna i ett av de absolut viktigaste affärsutbytena i vår närmsta omvärld. Därför borde det vara ett prioriterat objekt för kommande nationell plan, säger Carl Bergkvist.