Helsingfors-metrons automatisering fyra år försenad

Interiör i en metrovagn i Helsingfors. Foto: Wikipedia/LUSSMU

Siemens långvariga problem med installering av automatteknik i de gamla metrotågen hotar nu att försena Helsingfors västmetro ytterligare, meddelar Helsingfors stad.

Det finländska Trafikverkets direktion vid Helsingfors stad har nu tid på sig till och med slutet av november att grubbla över om automatiseringen av metron är så genomtänkt. Projektet är redan kraftigt försenat och om det uppstår ytterligare problem så kan det hända att det inte går att ta Västmetron i bruk eftersom spåret till Mattby i Esbo borde vara klart i augusti 2016.

På grund av att Trafikverket inte vill ha en västmetro som står oanvänd så finns det nu en risk att automatiseringsprojektet läggshelt på is, trots att en stor del av jobbet redan är gjort.

Enligt Siemens som har hand om automatiseringen har omkring 60,1 procent av Helsingforsmetron automatiserats medan bara 18,9 procent av västmetron är automatiserad. Jobbet med automatiseringen i metrodepån är gjort till omkring 46 procent.

Jämfört med det ursprungliga avtalet med Siemens är automatiseringen av Helsingforsmetron försenad med 48 månader.

Helsingfors metro är världens nordligaste och det enda tunnelbanesystemet i Finland. Det finns en linje med två grenar öster om Helsingfors centrum och totalt 17 stationer, varav 8 under och 9 ovan jord. Systemet öppnade år 1982, då sträckan Hagnäs–Östra centrum invigdes.

Från Östra centrum har två linjegrenar byggts till Mellungsbacka och Nordsjö, och i väster slutar linjen nu i Gräsviken. Metron drivs av Helsingfors stads trafikverk - HST - och är totalt 21 km lång. Metron är mycket populär i de områden den trafikerar och har årligen över 50 miljoner passagerare.

Sedan 2009 pågår en 14 kilometer lång utbyggnad västerut med åtta nya stationer som beräknas tas i bruk hösten 2016. Sommaren 2014 togs ett beslut om att ytterligare förlänga metron 7 kilometer västerut med fem nya stationer. Denna etapp kan bli klar 2020.

Källa: Finlandsradio