Förbättrad punktlighet för järnvägen

Triangeln station, Malmö. Foto: Christer Wiik

Efter en sommar med relativt låg punktlighet har punktligheten vänt uppåt under höstens första månad. Det meddelar Trafikverket som sammanställt statistik.

 Punktligheten i september jämfört med augusti förbättrades med 2,1 procentenheter för persontågen och med 0,5 procentenheter för godstågen. Jämfört med september 2013 försämrades dock punktligheten, för persontågen med 0,1 procentenhet och för godstågen med 3,6 procentenheter.

Den förbättrade punktligheten beror främst på färre banarbeten och färre hastighetsnedsättningar. Det som påverkade punktligheten negativt var en del nedrivningar av kontaktledningar, bland annat en vid Åkarps norra mellan Lund och Malmö den 8 september och en annan mellan Rotebro och Upplands Väsby den 24 september.

En brand i ett ställverk i Falun den 2 september påverkade tågtrafiken negativt ända till den 8 september. Andra händelser som orsakat större störningar i tågtrafiken är arbeten i infrastrukturen. Här kan nämnas spårbyten mellan Långsele och Mellansel och mellan Älvsbyn och Boden på Norra Stambanan samt kontaktledningsarbeten mellan Laxå och Skövde på Västra Stambanan.