Infranord i europeiskt samarbete om järnvägens utveckling

Foto: Infranord

Shift2rail är ett utvecklingsprojekt där 26 länder i Europa ingår under sju år. Syftet är att hitta sätt att utveckla järnvägen snabbare i hela Europa. Ökad driftsäkerhet, mer kapacitet och lägre livscykelkostnader står på agendan. Projektet har tagits fram som ett initiativ för att utveckla det europeiska järnvägssystemet, liknande det som tidigare utformats för luftfartssektorn. ​

 – Istället för att varje land sitter och funderar på sin kammare så nyttjar vi varandras erfarenheter från förvaltare, entreprenörer och leverantörer, vilket ger en samsyn på problemen och underlättar att hitta lösningarna. Inga affärsmöjligheter är tillåtna och alla affärsrelationer läggs åt sidan, säger Roland Bång, teknik- och metodansvarig på Infranord.

Projektet är stort och hanterar områden som energi, transportstyrning, infrastruktur, IT och rullande material. Infranord deltar i IP3 som behandlar mer effektiv infrastruktur. Totalt investeras 920 miljoner euro i projektet och flera privata aktörer är med och sponsrar. Bland annat satsar Trafikverket 200 miljoner kronor. Pengarna går till vidareutveckling av de idéer, där det finns potential.

Projektet berör både offentliga och privata intressenter inom den europeiska järnvägssektorn.

Från Sverige deltar förutom Infranord, Trafikverket och Vossloh. Skillnaden mot andra utvecklingsprojekt är att Shift2rail är ekonomiskt starkt, tar ett helhetsgrepp och följer upp i hela projektet. I projektet utbyter länderna erfarenhet med varandra och tar del av den samlade teknikutveckling som finns.

– Det känns mycket värdefullt att delta som representant för Infranord. Det här ger oss tidig information och viktiga insikter om var pengar kommer att satsas i framtiden. På det sättet får vi också förutsättningar att satsa på rätt kompetens och utrustning, säger Roland Bång.