EU stödjer utredning av skandinavisk höghastighetsbana

Foto: sxc.hu

Drygt två timmar mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg. Det kan bli verklighet om parterna bakom interregprojektet COINCO North ll får som de vill. Målet är att en utbyggd järnväg ska skapa en sammanhängande innovations- och arbetsmarknadsregion.

Göteborgs Stad är en av de 14 parter som gått in i projektet som startar i januari 2012 och avslutas tre år senare. Projektet fokuserar på järnvägen som en väsentlig faktor i utvecklingen av regionen, både för passagerare och gods, och kommer att arbeta för utvecklingen av en höghastighetsjärnväg på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn.

Målsättningen på längre sikt är ett höghastighetståg som tar dig från Oslo ner till Köpenhamn på mindre än 2,5 timmar. På så sätt knyter man ihop världsledande kunskaps- och kompetensmiljöer i Göteborg, Oslo och Köpenhamn till en sammanhängande innovations- och arbetsmarknadsregion. Ökad kapacitet på järnvägen, medför också att väsentliga andelar gods kan flyttas från väg till järnväg. En höghastighetsbana skulle fungera som en grön transportkorridor till kontinenten.

– Mer miljövänlig och effektiv transport ger fler valmöjligheter för invånarna i regionen både när det gäller arbete och fritid. Samtidigt skapas en större och mer robust arbetsmarknad bestående av flera branscher. I ett europeiskt och globalt sammanhang är detta avgörande för att kunna attrahera kompetens och investeringar, säger Bengt Wennerberg, chef för Infrastruktur och Logistik vid Business Region Göteborg, som är ansvarig organisation på svensk sida. EU-programmet Interreg IV A, Öresund-Kattegat-Skagerrak godkände den 9 december projektet vars fullständiga namn är COINCO North II, The Scandinavian 8 Million City. I projektansökan visar man på de effekter som uppstår med ett utbyggt järnvägsnät där den befintliga banan byggs ut till dubbelspår och ett höghastighetsspår utreds. Målsättningen är att säkerställa koordinerade beslut hos de nationella myndigheterna i Sverige, Danmark och Norge när det gäller utbyggnad av ny och modern järnvägsinfrastruktur i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn.

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Anneli Hulthén sitter i styrgruppen tillsammans med bland annat Stian Berger Røsland, byrådsleder Oslo kommune. Projektet har sin utgångspunkt i Den Skandinaviska Arenan (DSA), ett politiskt samarbete mellan Göteborg-Oslo-regionen och Öresundsregionen, där även överborgmästare Frank Jensen från Köpenhamns kommun sitter i styrgruppen. Budgeten för COINCO North ll är cirka 27 miljoner kronor.

– Att delta i ett projekt som Coinco North II är ett sätt att bidra till en ökad tillväxt i regionen. Vi har många norska företag i Göteborgsregionen som kommer att har stor fördel av en utbyggd järnväg. På samma sätt kommer detta att gagna alla svenska företag som finns i Norge. En förbättrad infrastruktur gynnar även den höga andel västsvenskar som arbetspendlar till Norge, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.