S vill satsa på infrastruktur

Foto: Kasper Dudzik

Under planperioden för infrastrukturen, åren 2014-2025, vill Socialdemokraterna lägga 37 miljarder kronor mer på infrastruktur än regeringen.

Det sade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven vid en pressträff på måndagen.

Han sade att tågtrafiken spelar stor roll för att människor ska kunna ta sig till jobbet, men också för godstrafiken som blir mer miljövänlig med tåg än lastbilar.

En viktig orsak till att Sverige har halkat ned på konkurrenskraftslistan är brister i infrastrukturen, speciellt tågtrafiken, enligt Stefan Löfven.

Socialdemokraterna vill bland annat satsa på höghastighetsjärnväg mellan Malmö/Lund och Stockholm samt mellan Stockholm och Göteborg.

Stefan Löfven sade också att en förutsättning för flera av satsningarna är att Järnvägsutredningen ska bli klar, därefter kan även exempelvis bygget av ett dubbelspår Göteborg-Oslo inledas.

Norrbotniabanan vill Socialdemokraterna ska börja byggas mellan Umeå och Dåva, en sträcka som i dag har mycket lastbilstrafik för gods.

"Vi har den extra finansieringen för de här förslagen, den ligger inom vägslitageavgiften", sade Stefan Löfven.

Tidigare har Socialdemokraterna aviserat satsningar på 5 miljarder kronor mer än regeringen på vägunderhåll och 10 miljarder kronor mer i järnvägsunderhåll.

(Nyhetsbyrån Direkt)