Amsterdam har växtvärk

Movares förslag på bågbro. Bild: Movares

En ny tunnelbanelinje som knyter ihop Amsterdam med sina växande förorter kan bli verklighet. Om än på mycket lång sikt. Tre förstudier har nyligen slutförts, varav två kommer att studeras närmare.  Projektet är planerat att genomföras 2025-2030.

IJmeerverbinding, Ijmeerförbindelsen, är tänkt att stödja de växande Amsterdamförorterna Ijburg och Almere där man planerar för 25 000 nya hushåll.

Ett konsortium bestående av Mott MacDonald, MNO Vervat och Baca Architects utsågs för att utarbeta en av studierna. Den innehåller en 20 km lång utbyggnad av tunnelbanan, mestadels förlagd under mark. Under sjön Ijburg vill man bygga en sänktunnel till centrala Almere. På sträckan planeras fem stationer. Enligt ett annat designförslag skulle tunnelbanan gå över en kabelbro, uppbyggd på artificiella öar, och dela spår med den existerande godsbanan. Ett liknande förslag har arkitektkontoret Movares tagit men det bygger på en bågbro över sjön.