Malå Geoscience får order till snabbtågsprojekt

Bild: Bombardier

Malå Geoscience har erhållit order på flera system från Kinesiska Statens Järnvägar avseende snabbtågsprojekt i Kina. Systemen kommer att användas för inspektion före och efter tunnelborrning under det 1 300 kilometer långa snabbtågsbygget mellan Beijing och Shanghai. Malå Geoscience är den ledande markradarleverantören till Kinesiska Statens Järnvägar som totalt omfattar 30 organisationer. Kina ligger långt framme i etablering av snabbtågslinjer och har redan världens största snabbtågnät. Det är fyra gånger större än näst största snabbtågnät i Japan. Lägg därtill att Kina planerar att mer än fördubbla snabbtågnätet de närmaste tre åren samtidigt som landet rehabiliterar och expanderar sitt traditionella järnvägsnät för att tillgodose de kraftigt växande godstransportbehoven. – Den offentliga järnvägssatsningen i Kina är 2000-talets motsvarighet till Amerikas satsning på nationella motorvägar på 1900-talet. Att Kinesiska Statens Järnvägar, med över en miljon anställda, väljer Malås system för snabbtågsbygget mellan Beijing och Shanghai ser vi som en betydande milstolpe för vårt företag, säger Niclas Ingemarsson, vd i Malå Geoscience.