Ökad vinst för Veidekke

Foto: Veidekke

Det norska byggbolaget Veidekke redovisar en vinst före skatt på 225 miljoner norska kronor för det andra kvartalet på året (145). Med en omsättning på 6.040 miljoner (5.372) gav det en vinstmarginal på 3,7 procent i kvartalet (2,7). Den totala orderstocken steg till 18,7 miljarder norska kronor (18,3). "De flesta av våra verksamheter har utvecklats väl och visar lönsamhetsförbättringar. Orderstocken är på väldigt höga nivåer, och vår finansiella position har förbättrats", skriver vd Arne Giske. "Byggaktiviteterna ökade omsättningen med 11 procent under det andra kvartalet, och tillväxten under kvartalet kom i Sverige och Danmark. I Norge gick omsättningen ned något jämfört med föregående år, men det samtidigt som marginalen förbättrades", fortsätter han. Gällande byggverksamheten visade samtliga stora marknader lönsamhetsförbättringar. Intäkterna från byggverksamheten steg i både Sverige och Danmark, men sjönk i Norge. * Totalt var byggmarginalen 2,4 procent (2,0) * I Norge uppgick den till 3,4 procent (2,7) * I Sverige till -0,7 procent (-0,8) * I Danmark till 4,8 procent (3,5). Förlusten i Sverige relaterar bolaget till en nedskrivning för projektet E6-Dovrebanan. Vid sidan av detta sägs den svenska marknaden visa god lönsamhet. Veidekke lyfter i rapporten fram den svenska fastighetssektorn som en starkt bidragande orsak till att intäkterna och lönsamheten förbättrades sett till halvårsperioden som helhet. Veidekke sålde totalt 237 bostäder i det andra kvartalet (219), varav 164 stycken i Sverige (113). (Nyhetsbyrån Direkt)