Rusta järnvägen med järnvägsobligationer

Foto: Trafikverket

Decenniers bristande underhåll för järnvägen kombinerat med växande kapacitetsbrist har lett till kaos för tågtrafiken, antingen det är vinter eller sommar. Nedrivna ledningar, trasiga växlar, solkurvor, urspårade tåg. Det är dags för en kriskommission och målmedveten kraftansträngning för att klara transporterna. Det menar Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet. 

Alla större vägsatsningar bör stoppas, och medlen överföras till järnväg. Men det räcker inte. Järnvägsinvesteringarna bör mångdubblas till minst en procent av BNP. Samtidigt måste järnvägens underhållsskuld snarast betas av. Det lågtrafikerade nätet rustas upp till trafiksäkert skick istället för att läggas ner.

De stora investeringarna kan inte finansieras anslagsvägen, utan de bör tas utanför budgetramen med lån, precis som när järnvägen byggdes upp, förslagsvis som järnvägsobligationer. Det ger möjlighet till långsiktighet och stora etapper, vilket ger en rationalitet, som kraftigt kommer att sänka kostnaderna.