Byggstart för Förbigångsspår Algutsgården

Foto: sxc.hu

I augusti börjar Trafikverket bygga två förbigångsspår vid Algutsgården i Vårgårda kommun. Det är den första av Trafikverkets punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan, som går in i byggskede. Spåren beräknas tas i bruk i december 2015.

Två nya 750 meter långa spår ska byggas vid Algutsgården, parallellt med Västra stambanan. Syftet med förbigångsspåren är att långsamma tåg, till exempel godståg, ska kunna köra in på dem för att kunna passeras av snabbare persontåg. Det ger ett mer effektivt utnyttjande av Västra stambanan.

Budget för projektet i Algutsgården är 195 miljoner kronor.

Detta är en av de punktinsatser för effektivare tågtrafik, som Trafikverket gör på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde. Punktinsatserna innebär att fler tåg kan trafikera banan, särskilt under högtrafikperioder. Den ökade persontågstrafiken med snabbtåg och fler godstransporter har gjort att kapacitetstaket på banan har nåtts.

En annan punktinsats på Västra stambanan är projektet Förbigångsspår Stenkullen. Där har järnvägsplanen i sommar vunnit laga kraft och upphandling av entreprenör börjar hösten 2014. För projektet Vändspår Alingsås upphandlas konsult för fortsatt arbete med järnvägsplan. Nya spår ska byggas vid Alingsås station, så att pendeltågen kan vända utan att behöva korsa motriktad trafik på huvudspåren.