Bravida utför installationer i ny spårvagnsdepå

Den nuvarande depån på Aga-området. Foto: BLOM_Swe AB – Ortofoto

Bravida har fått i uppdrag att utföra alla installationer i den nya tågdepån på Lidingö till ett ordervärde av 15 miljoner kronor. Bravida installerar el, vs, ventilation och sprinkler i en ny tågdepå vid AGA på Lidingö. Anledningen till den nya depån är att Lidingöbanan och Spårväg City byggs ut. 

– Vi har lång erfarenhet av att bygga depåer, och det har vi inom alla våra discipliner. Därför är det roligt att vi har fått förtroendet att göra alla installationer i den här etappen, säger Henric Persson, verksamhetsutvecklare på Bravida. Projektets första etapp innefattar en tvätthall och en uppställningshall där Lidingöbanans sju nya vagnar ska stå från och med i höst. Den färdiga depån kommer att rymma hela 30 vagnar och vara färdig 2020. Bravida utförde även inledande vs-arbeten innan det nya avtalet skrevs.