Internationellt pris till Citybanan

Sänktunnenl mellan Södermalm och Riddarholmen. Foto: Citybanan/Trafikverket

Vid en ceremoni i Berlin den 6 december tilldelades Trafikverket projekt Citybanan det prestigefyllda internationella branschpriset STUVA.

I sin motivering pekar juryn bland annat på projekt Citybanans innovativa produktionsmetoder. Som exempel nämns byggandet av en sänktunnel mellan Södermalm och Riddarholmen, vilket är en av tunnelprojektets mer tekniskt utmanande delar. Att Citybanan innebär fördubblad kapacitet för järnvägstrafik genom Stockholm och därmed bidrar till ett mer uthålligt transportsystem har också spelat in i juryns bedömning.

– Jag är mycket glad och stolt över att STUVA har valt Citybanan. Det känns extra kul att juryn uppmärksammar oss för innovativt projektarbete och insatser för en uthållig samhällsutveckling, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan på Trafikverket, som var på plats i Berlin för att ta emot priset.

STUVA-priset delas ut vartannat år till personer eller organisationer för enastående prestationer eller innovationer inom tunnelbyggande i transportsektorn. Priset delas i år ut för åttonde gången sedan starten 1997. STUVA är ett oberoende, icke-vinstdrivande forskningsinstitut med huvudkontor i Berlin.