Järnvägsbanor trädsäkras för att ge tryggare trafik

Foto: sxc.hu

För att förebygga tågstopp och förseningar trädsäkrar Trafikverket de viktigaste banorna. Hittills är 380 mil klara. Fram till år 2021 beräknas drygt hälften av järnvägsnätet att vara trädsäkrat.

– Trädsäkringen är en del i det förebyggande underhållet för att framför allt skydda kontaktledningarna. Därför avverkar vi all skog 20 meter ut på varje sida från järnvägen. De närmaste åren prioriterar vi viktiga godsstråk och hårt trafikerade banor runt Stockholm, Göteborg och Malmö, där punktligheten för persontransporter är extra viktig, säger Jan-Erik Lundh, projektledare i Trafikverket.

Stormarna Gudrun och Per orsakade stora skador på järnvägen när miljontals kubikmeter skog blåste omkull. Många fler stormar men även orkaner har sedan dess drabbat olika delar av Sverige. Men det är inte bara vid stormar som träd faller över och skadar järnvägen. – Det sker var och varannan dag under hela året med i genomsnitt mer än ett träd om dagen, vilket kostar samhället enorma summor, säger Jan-Erik Lundh.

Trädsäkringen ger resultat. Det har varit få eller inga störningar på grund av fallande träd vid kraftiga stormar och trafiken har kommit igång snabbt igen när man av säkerhetsskäl stängt av sträckor som är trädsäkrade. Trädsäkringen ingår i det ordinarie underhållet av järnvägen. På ett år trädsäkras nu 25-30 mil järnväg.

Att avverka träd intill järnvägen är ett arbete som präglas av säkerhetstänkande. Inga träd eller grenar får hamna på kontaktledningen med sina 15 000 volt eller närliggande spår. Trafikverkets entreprenör har säkerhetsutbildad personal med under hela avverkningen, eftersom banan inte är avstängd och tågen passerar i hög hastighet. Trafikverket kontrollerar så att entreprenören följer de säkerhetsregler som finns.

Sträckor som trädsäkras 2014: Älmhult-Olofström Kust till kust-banan: Borås-Göteborg Vänernbanan: Åmål-Mellerud Nynäsbanan: Västerhaninge-Nynäshamn Norra Stambanan: Gävle-Ockelbo Ådalsbanan: Västeraspby-Långsele