Spårvagnen populär i Reims

Spårvagnen som identitetsskapare. I ”Champagnehuvudstaden” Reims är spårvagnsfronten designad som just ett champagneglas. Foto: Christer Wiik
I Reims slipper man luftburna kontaktledningar tack vare markströmsmatning. Foto: Christer Wiik

Ingen kan väl ha undgått den globala spårvägsrenässansen som under de senaste årtiondena omvandlat hundratals städers resmönster. Och ingen annanstans är denna trend lika tydlig som i Frankrike, där idag ett 20-tal städer har moderna spårvägssystem. Nordisk Infrastruktur har besökt en av dessa städer, nordfranska Reims, som relativt nyligen kunde stoltsera med ett helt nytt rullande trafikslag i sin gotiska stadskärna, i hjärtat av Champagnedistriktet.

Spårvagnar är idag mycket populära bland allmänheten i Frankrike. Men det har inte alltid varit så. För likt övriga Europa hade även detta land drabbats av omfattande spårvagnsnedläggningar och så sent som 1984 fanns spårväg i endast tre franska städer. Men redan året därpå, 1985, öppnades det ett helt spårvägssystem i Nantes, följt av Grenoble 1987, Paris 1992 och Strasbourg 1994. Sedan dess har takten i utbyggnaden ökat.

Fram till 2013 har totalt 23 nya spårvägssystem invigts. Även de tre ursprungliga spårvägarna har moderniserats och byggts ut.

Städer över 100 000 måste minska biltrafiken

Satsningarna i Frankrike finansieras generellt främst genom arbetsgivaravgiften (Versement transport), men även via kommuner/regioner, med biljettintäkter och en mindre del via statliga investeringsmedel. För franska städer med fler än 100 000 invånare är det obligatoriskt att anta transportplaner med det uttryckliga syftet att minska biltrafiken och förbättra stadsmiljön.

Flexibel Citadis-plattform har fått global spridning

En drivande aktör bakom den franska spårvägsboomen är Alstom Transport, som i hela 21 franska städer lanserat sitt spårvagnskoncept Citadis. Citadis-plattformen är en låggolvsspårvagn byggd på beprövade standardkomponenter, men den är lätt att anpassa och modifiera till varje stads behov och det är kanske därför konceptet fått en stor global spridning.

- Vi har sålt 1 700 Citadis-spårvagnar till totalt 44 städer över hela världen, säger Andreas Knitter, Senior Vice President på Alstom Transport Europa.

- Allt fler länder vill utveckla miljövänliga effektiva kollektivtrafiksystem, fortsätter han.

Knitter ser också en potential i nya regioner, som inte tidigare har haft starka spårvägstraditioner som exempelvis Latinamerika och Mellanöstern. I den sistnämnda regionen har länder som Algeriet, Marocko och Israel visat ett stort intresse av att bygga nya spårvägssystem.  Knitter nämner också Ryssland med omnejd, som en stor framtida marknad, där det idag visserligen finns många spårvägssystem, men som är omoderna och behöver rustas upp.  

Ström från marken skyddar historisk stadskärna

Det var våren 2011 som staden Reims, cirka 16 mil, nordost om Paris och med knappt 300 000 invånare i tätorten, kunde inviga sitt nya spårvägssystem, en 11,2 kilometer lång nord-sydlig linje (med en kort utstickarlinje) med totalt 23 hållplatser. Alstom Transport har här varit totalleverantör i projektet, såtillvida att bolaget förutom att förse staden med de nya Citadisvagnarna, även byggt spår, kontaktledning, matarstationer och signalanläggningen. Alstom Transport har även ett 30-årigt underhållsansvar för spårvagnarna. Uppdragsgivare har varit Reims kollektivtrafikbeställarbolag MARS, Mobilité Agglomeration Remoise

Reims är den största staden i regionen Champagne-Ardenne och grundades redan under romartiden. Men framförallt är det gotiska arvet tydligt i den centrala stadskärnan, med dess medeltida katedral Notre-Dame de Reims, som stadens kanske främsta turistattraktion. Just den historiska stadskärnan var ett viktigt skäl till att många av Reims invånare till en början var motståndare till spårvägslanseringen, som man menade skulle förfula stadsmiljön, med luftburna kontaktledningar. Men detta problem har man i Reims löst med ett markströmförsörjningssystem, APS, Alimentation Par le Sol, som via en tredje skena förser vagnarna med ström.

42 000 passagerare per dygn

Sedan trafikstarten 2011 har spårvagnen blivit ett populärt och etablerat trafikslag i Reims och transporterar varje dag cirka 42 000 passagerare i Champagneregionens centralort, vilket är 40 procent fler än den busslinje den ersatt. Detta enligt en undersökning som genomfördes häromåret. Majoriteten av de tillfrågade resenärerna ansåg att spårvägen är miljövänlig, bekväm och mer praktisk än andra transportsätt.