Stadler Rail tillverkar en ny spårvagn för BLT med ökad kundkomfort

Den schweiziska staden Basels kollektivtrafikbolag BLT kommer att bli det första företaget i Schweiz som använder denna nya generations spårvagn. Bild: BLT

Stadler Rail AG tilldelades nyligen kontraktet för upphandling av 25 fordon som ska ersätta schweiziska kollektivtrafikföretaget BLT Baselland Transport AG:s föråldrade spårvagnar av typ Schindler.

Målet är att utveckla en ny generations spårvagn i första hand för Basel och Schweiz. Investeringsvolymen, inklusive optioner och reservdelar, beräknas uppgå till cirka 125 miljoner CHF. Idrifttagning är planerad till oktober 2023.

Mellan 2023 och 2025 kommer BLT att ersätta 25 Schindler-spårvagnar som är över 40 år gamla med nya fordon. De nya spårvagnarna från Stadler kommer att användas tillsammans med TANGO-spårvagnarna på alla spårvagnslinjer. BLT:s fordonsflotta ligger konstant på 63 spårvagnar.

Som svar på det offentligt publicerade anbudet i april 2020 lämnade Stadler Rail AG ett erbjudande om 25 BLT-spårvagnar inklusive ytterligare upphandlingsalternativ. Erbjudandet uppfyller alla kriterier i anbudet inklusive tekniska och operativa krav och inkluderar fordon, reservdelar och, eventuellt även underhåll av fordon. Investeringarna uppgår totalt till cirka 125 miljoner CHF (cirka 118 miljoner euro).

Den senaste generationen spårvagnar - optimal kundkomfort

De 25 spårvagnarna utvecklas och produceras i Schweiz. Detta innebär att det mesta av mervärdet stannar kvar i landet. BLT kommer att bli det första företaget i Schweiz som använder denna nya generations spårvagn. Tyska staden Darmstadts kollektivtrafikföretag beställde denna nya, innovativa spårvagn redan 2020.

I samband med utvecklingen av den nya spårvagnen riktades fokus speciellt på passagerarkomfort. Fordonet har en rymlig interiör och stora panoramafönster. Boggierna i början och slutet av fordonet är extremt tysta och de skyddar hjulen och skenorna. Det nya fordonet har ytterst lågt golv från första till sista passagerardörren.

Spårvagnen levereras med ett kollisionsvarningssystem, som också används av Waldenburgerbahn. Fordonen är inredda så att skjutsteg kan installeras på alla dubbeldörrar vid ett senare tillfälle. Spårvagnen uppnår en högsta hastighet på 80 km/h.