”Trafikverket saknar kompetens och erfarenhet”

Blandade tågsätt vid Göteborgs centralstation. Foto: Christer Wiik

Ingen reagerade när Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm gick ut med siffror som misstämde på 20 miljarder kronor. Följaktligen är det ingen som vet vad en modern och tillförlitlig tågtrafik kostar. Politikerna har valt en enkel väg. De tävlar om att öka på bidragen till tågtrafiken, trots att de saknar tillförlitliga kalkyler som underbygger dessa satsningar.Det skriver  Jan-Åke Bosell, representant från Idégruppen Vi Resenärer  i en debattartikel.

Nationalekonomerna Lars Hultkrantz och Johan Nyström berörde detta nyligen i en artikel i SVD med rubriken "Inte självklart att satsa mer på infrastruktur". 

Med tanke på alla kontaktledningar som rivs ned, säger SJ:s förre styrelseordförande Ulf Adelsohn att järnvägens kontaktledningar har varit uttjänta i över tio år men ingen har lyssnat på honom.   Det går inte att skylla på regering, oavsett färg, eller på Näringsdepartementet. Ansvaret för dagens kaotiska situation ligger helt på Trafikverket. De borde ha den kompetens som behövs för att ta fram trovärdiga kalkyler. De borde också kunna balansera tågtrafikens omfattning så ett minimum av störningar sker.  Det är uppenbart att de saknar den kompetens som erfordras för att hantera dagens trafik och för att planera morgondagens.     Det finns ingen i Trafikverkets styrelse som har erfarenhet av tågtrafik. Där sitter regionråd, finansborgarråd, professor i nationalekonomi, f.d. riksrevisor, regiondirektör, stadsbyggnadschef, avdelningschef samt en verkställande direktör. Ordföranden kommer närmast från Skatteverket.    För att komma till rätta med dagens tågproblem behöver vi importera kunskap och erfarenhet av modern järnvägstrafik. Hongkongbaserade MTR, som snart är uppe på Trafikverkets spår, besitter för oss  ny kunskap och det torde även finns kunskap och erfarenhet att importera från våra grannländer.    Vissa politiker vill återföra verksamheter till Trafikverket men det finns mycket som tyder på att man bör göra tvärtom, dvs upphandla vissa av de funktioner som är kvar. Varför satsa på en myndighet som misslyckats!    Det som nu sker är att förtroendet för järnvägen minskar. Samtidigt som tågtrafiken både norr och söder om Stockholm stod stilla under den gångna helgen och 270 tågresenärer satt inlåsta i ett tåg fungerade flyget och busstrafiken som vanligt. Utan de privata bussbolagens insatser för ersättningstrafik hade tågresenärerna till och från Stockholm varit helt strandsatta. Detta visar att man bör vara ödmjuk gentemot de färdmedel som kompletterar tåget, som flyget och bussen.