Stort järnvägsprojekt förbinder Finland med Berlin

Här dras sträckan Rail Baltic. Estniskt tåg vid Riisipere station. Foto: Jaan Rebane
Rail Balticas sträckning. Den streckade linjen avser gamla långsamma sträckan. Karta: Ministry of Transport and Communication of the Republic of Latvia

Projektet Rail Baltica skall förena Polen, Litauen, Lettland, Estland och Finland. Ändhållplatsen för Rail Baltica-förbindelsen blir Nordsjöhamnen öster om Helsingfors. Det är den enda järnvägsförbindelsen mellan de tre baltiska staterna, och mellan dessa och Polen, och resten av EU.

Den nuvarande långsamma och ekonomiskt olönsamma förbindelsen är ungefär 1 200 kilometer lång, på den snabbaste sträckan från Tallinn till Warszawa. Det ursprungliga projektet går ut på att bygga ut den befintliga sträckan så att genomsnittshastigheten kan komma upp i 120 km/h med topphastigheter kring 200 km/h till 2014. 

I dag har de baltiska länderna en spårbredd på 1 520 mm, vilket är mer än den europeiska standardbredden på 1 435 mm. Den europeiska bredden kommer att användas på en del av förbindelsen Rail Baltica. Att man använder europeisk spårbredd i detta projekt innebär däremot inte att de befintliga spåren i dessa länder måste ändras till europeisk spårbredd, då det skulle vara enormt dyrt.

De båda systemen kan samexistera i samma nätverk, på samma sätt som i Spanien och Portugal. Där har höghastighetsförbindelserna och de viktigaste godskorridorerna europeisk spårbredd, medan resten av nätverket har kvar de bredare spåren. De båda systemen fungerar bra och effektivt ihop, tack vare modern utrustning för spårviddsbyte.

EU:s vice ordförande Siim Kallas sade i samband med presentationen av projektet i somras: – En viktig förutsättning för all ekonomisk tillväxt och utveckling är att det europeiska transportsystemet byggs ut. Rail Baltica skapar bättre transportmöjligheter på nord/sydaxeln, vilket kan leda till ekonomisk utveckling utmed denna korridor.

Järnvägsförbindelsen Rail Baltica är ett initiativ som utvecklats av en grupp bestående av 21 berörda parter i östra Baltikum, bland annat större städer, regionala myndigheter och forskningsorganisationer för att koncentrera utvecklingen utmed den nord-sydliga transportkorridoren mellan Helsingfors och Tallinn, Riga, Kaunas, Warszawa och vidare till Berlin. Detta ska öka Östersjöregionens konkurrenskraft genom att göra de östra delarna av regionen mer lättillgängliga.