Klartecken för järnvägsbroar i Motala

Trafikverket har fått klartecken från Högsta domstolen att påbörja bygget av de dubbelspåriga järnvägsbroarna i Motala. Det innebär att man omedelbart inleder arbetet med broarna.– Vi har väntat sedan i somras på att domen skulle vinna laga kraft och det har inneburit ett besvärligt planeringsläge. Vi har helt enkelt inte vetat när och om vi skulle få klartecken för att starta entreprenaden. Men nu är vi väl förberedda och glada över att kunna bygga de viktiga broarna, säger Andreas Hult, projektchef på Trafikverket.Trafikverket sökte tillstånd för att få bygga i vatten redan 2009 hos miljödomstolen och efter dagens dom kan man påbörja arbetet. Under hösten och vintern har Trafikverket dels gjort klart arkeologiska utgrävningar och dels gjort förarbeten i form av ledningsdragningar och annat. Det innebär att man omedelbart kan inleda arbetet med järnvägsbroarna.