Nexans levererar kablar till italienska järnvägsnätet

Nexans har tilldelats tre kontrakt till ett totalt värde av cirka 10 miljoner euro. Kontrakten gäller leverans av specialutvecklade signal- och telekomkablar till Rete Ferroviaria Italiana (RFI), den italienska statsägda järnvägsoperatören. Under de kommande två åren ska över 2 700 kilometer kablar från Nexans installeras för att modernisera och underhålla de italienska järnvägsnäten.

Signalkablarna och telekomkablarna kommer att produceras lokalt vid Nexans fabrik i Battipaglia. Koaxialkablarna till det tredje projektet levereras av Nexans fabrik i Mönchengladbach i Tyskland. Utöver kabeltillverkningen är logistiksamordningen en viktig del i de tre kontrakten eftersom Nexans kommer att leverera kablarna direkt till respektive projekt enligt en installationsplan.

Med tilldelningen av dessa tre stora kontrakt för RFI stärker Nexans sin position som leverantör av infrastrukturkabel till Italiens järnvägssystem, som är under snabb utveckling, säger Eric du Tertre, chef för marknadssegmentet Järnvägsinfrastruktur på Nexans.