TBM driver Ulrikentunneln

Tunnelborrmaskin, TBM, kommer att driva Nya Ulrikentunneln i Norge. Foto: Jernbaneverket

Nya Ulrikentunneln blir den första järnvägstunneln i Norge som kommer att drivas med tunnelborrmaskin, TBM.

 Nya Ulrikentunneln åtgärdar en flaskhals i tågtrafiken på Bergensbanan, mellan Oslo och Bergen. Järnvägssträckan mellan Arna och Bergen är för närvarande Europas mest högtrafikerade enkelspårsträcka med drygt 120 person- och godståg per dygn. Sträckan har nått sitt kapacitetstak och utgör en flaskhals på den vältrafikerade Bergensbanan, vilket föranleder en storsatsning från Jernbaneverket.

Sträckan byggs ut med dubbelspår som mer än fördubblar kapaciteten och ökar hastighetsbegränsningen på sträckan. Satsningen är indelad i två delprojekt; där det ena delprojektet innefattar utbyggnaden av dubbelspår mellan Arna och Fløen, vilket bland annat omfattar en 7 800 meter ny tunnel genom Ulriken.

När den nya Ulrikentunnel står klar kommer den att trafikeras parallellt med den gamla tunneln, som byggdes 1964. Tunneln bidrar till att öka kapaciteten för såväl gods som persontrafik. Ytterligare en målsättning är att knyta området öster om Bergen närmare staden samt att reducera restiden något på sträckan Bergen-Voss.

Tunnelborrmaskinen som ska användas i för att driva tunneln har en diameter på 9,3 meter. Tunnelprojektet kommer att utföras av ett konsortium bestående av Skanska Norge AS och österrikske Strabag AG.

- Detta markerar början på en ny era i järnvägsbyggandet i Norge , säger Jernbaneverkets biträdande generaldirektör Gunnar Løvås.