Närmare fyra spår mellan Malmö och Lund

Foto: Kasper Dudzik

Miljödepartementet har gett klartecken till Trafikverket att planera vidare för en utbyggnad av Södra stambanan söder om Lund, från två till fyra spår.

– Jättebra att vi nu får möjlighet att fortsätta processen med den viktigaste åtgärden för järnvägstrafiken i södra Sverige, konstaterar Lennart Andersson, regionchef på Trafikverket.

En utbyggnad förbättrar både kapaciteten på den åtta kilometer långa hårt belastade sträckan och närmiljön för de boende avsevärt.  – Det här är ett efterlängtat beslut, så det känns väldigt bra just nu, säger Marie Minör, Trafikverkets projektledare för utbyggnad till fyra spår mellan Flackarp och Arlöv. Vi analyserar beslutet efter hand som vi får ta del av hela innehållet och villkoren i det.

Närmast förestående är fortsatt arbete med järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning. Om allt flyter på är det cirka 2,5 år kvar till byggstart. Byggtiden beräknas till fem år.