Sveriges Byggindustrier mycket positiva till Infrastrukturplanen

Foto: Staffan Gräns

Sveriges Byggindustrier anser att den nationella infrastrukturplanen, med satsningar på 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025, är den bästa någonsin. Dock anser man att det kommer att krävas mycket mer för att planen ska bli verklighet och för att skapa hållbara transportsystem.

– Nu måste planen bevakas så att den blir något mer än bara en plan, och så att de pengar som avsätts också kan utnyttjas utan att ätas upp av de förseningar och fördyringar som vi är så vana vid. Det vi behöver göra är att med planen som utgångspunkt se till att vi får så bra produktivitetsutveckling som möjligt och att underhållet och livscykelkostnaderna beaktas på bästa sätt, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur på Sveriges Byggindustrier.

De föreslagna prioriterade satsningarna utgår i hög grad från kapacitetsutredningen som är en bra och stabil grund över Sveriges behov för att skapa det ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara samhället. Behoven från landets alla hörn är dock trefalt större och då har ändå inte tillräcklig höjd tagits för det eftersatta underhållet, inte minst inom järnvägsområdet.

BI anser att det måste till mer mod och mer ansvarstagande så att det blir en fungerande och modern infrastruktur som lämnas över till framtida generationer och skapar bästa möjliga förutsättningar för jobb, tillväxt och välfärd.

Sveriges Byggindustrier säger att man gärna är med och bidrar till att utveckla planen och säkerställa att den kan bli verklighet. Ett sätt är att ta lärdom av Danmark och använda statsgarantier i större utsträckning. På så sätt underlättas för balanserade projektkalkyler som långsiktigt väger in livscykelkostnader och genom smarta betalningsplaner överför viss risk till entreprenörerna.

Exempelvis så ser BI att den östliga förbindelsen i Stockholm tillsammans med en fast förbindelse Helsinborg-Helsingör, som ej finns med i planen, skulle kunna genomföras med hjälp av statsgarantimodellen. En fördel med modellen är att det blir en nära koppling mellan intäkter och kostnader under anläggningens hela livscykel.

– Danskarna har använt statsgarantimodellen med stor framgång och går nu vidare med samma modell vid utbyggnaden av Fehmarn Bält-förbindelsen. Modellen skulle kunna användas i Sverige i större utsträckning för att säkra en effektiv riskfördelning som verktyg för att undvika förseningar och fördyringar i stora projekt, säger Lars Redtzer.