”De 125 järnvägsmiljonerna går till fördyrat underhåll”

De 125 miljonerna som Trafikverket betalar till Balfour Beatty Rail går till att täcka kostnader för fördyrade tilläggsarbeten och underhåll av järnvägen. Enligt Balfour Beatty Rail så har beloppet gemensamt bestämts av beställaren Trafikverket och Balfour Beatty Rail. Enligt bolaget är bakgrunden att branschen drabbats av oförutsedda högre kostnader för både personal och maskiner.

I grunden ligger ett avtal mellan Trafikverket och Balfour Beatty Rail som löper på fem år. Anbudet som lämnades in utgick ifrån de kostnader för personal och maskiner som rådde vid tillfället.

– Under avtalstidens gång förändrades förutsättningarna dramatiskt och oförutsägbart. Det är brist på både kvalificerad personal och maskiner. Allt gjorde att priserna gick upp. Vi tog upp förhandlingar med Trafikverket och kom gemensamt överens om att vi skulle avbryta det femåriga avtalet tidigare och att vi skulle få kompensation för de fördyringar som vi drabbades av under den återstående kontraktstiden, säger Carola Alzén, projektdirektör på Balfour Beatty Rail.

– Vi fortsätter att fullgöra vårt åtagande fullt ut vad gäller arbetet som ska utföras, men vi avslutar kontraktet tidigare, så att Trafikverket kan göra en ny upphandling med de aktuella förutsättningarna som råder just nu. Vi kommer givetvis att delta i denna nya upphandling, för Balfour Beatty Rail har funnits här sedan år 2000 och vi är här för att stanna, säger Carola Alzén.