Logistiksatsningar i Eskilstuna

Bild: Eskilstuna Logistik

Eskilstuna fortsätter att göra stora investeringar inom logistik. För att höja säkerheten och öka effektiviteten för järnvägstransporter har Eskilstuna Kombiterminal anslutits till Trafikverkets trafikledningssystem. Under samma tid har Eskilstuna Logistikpark anslutits till Svealandsbanan vilket medför stora möjligheter att ansluta järnvägstransporter direkt till kommande anläggningar i området.

– Viktiga investeringar som gör det enklare och effektivare för transporter till och från Stockholm-Mälardalen, säger Bernt Arehäll, affärsområde Eskilstuna-Strängnäs Logistik. Eskilstuna Kombiterminal med en kapacitet på 160 000 TEU/år är en av de ledande terminalerna i Sverige för järnvägstransporter av containers och trailers. En viktig nod för godsets väg till och från Stockholm-Mälardalen. Att ansluta terminalen till Trafikverkets trafikledningssystem ska innebära höjd säkerhet och en ökad effektivitet i terminalens arbete med transporter och omlastningar mellan tåg och bil. Samtidigt har Svealandsbanan anslutits till järnvägsspår till Eskilstuna Logistikpark. Järnvägsspåret byggs från Kjula station invid Svealandsbanan till flygplatsvägen som går rakt in i logistikparken. Hela entreprenaden beräknas vara klart hösten 2012.

– Med järnvägens indragning öppnas logistikparkens södra del för försäljning av tomter med järnvägsanslutning. Ett område som omfattar cirka 100 hektar, säger Bernt Arehäll, affärsområdesansvarig för Eskilstuna-Strängnäs Logistik.