Skånetrafiken lanserar Jojo för företag

Foto: Skånetrafiken

Den 20 mars lanserade Skånetrafiken två Jojo-kort som riktar sig till företag med anställda som reser i tjänsten: Jojo Företag365 (ett årskort) och Jojo FöretagFlex (företaget betalar för gjorda resor). Företagen skapar ett konto på skanetrafiken.se och beställer och administrerar sina kort på webben.

Ett antal företag, däribland Region Skåne, har varit med i en pilotstudie och testat Jojo Företag sedan årsskiftet.

- Vi har fått bra respons och mest positivt har varit att företagen får mycket enklare administration. Med Jojo Företag slipper de hålla reda på kvitton och göra reseräkningar, och administratörerna slipper hålla koll på saldo och när kortet ska laddas, berättar Mariell Hallenhed, projektledare.

Med Jojo FöretagFlex får företaget varje månad en samlingsfaktura på gjorda resor under perioden. Jojo Företag365 betalas i förskott och är ett årskort för resor i hela Skåne.