Kvotplikt för biodrivmedel ska även gälla tåg

Foto: sxc.hu

Regeringen föreslår nu att man ska göra en ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel så att även tåg omfattas.

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om kvotplikt för biodrivmedel som innebär att dieselbränsle som förbrukats i tåg eller annat spårbundet färdmedel eller i sådana fartyg som inte används för sport- och fritidsändamål inte ska omfattas av kvotplikten.

Enligt regeringen så är avsikten att den nya bestämmelsen ska träda i kraft samma dag som lagen om kvotplikt för biodrivmedel träder i kraft.