Ny strategi för snabbtåg Oslo-Stockholm

Oslo Centralstation. Foto: Wikipedia/Ahnjo

Regionstyrelsen i Örebro län fattade nyligen beslut om att förändra arbetet med hur en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm ska bli verklighet. Den största förändringen är att fokusera arbetet på regional nivå istället för engagemang i olika intressegrupper. Det innebär också att avsiktsförklaringen gentemot grensekomiteen Østfold-Värmland återtas.

 - Det nya arbetssättet innebär att vi ökar vårt engagemang på regionalnivå tillsammans med Region Värmland. Det för också med sig att vi avvecklar vårt engagemang i olika intressegrupper. Detta gör vi för att undvika låsningar om olika stråkalternativ, säger Irén Lejegren (S), regionråd på Regionförbundet Örebro.

Tidigare har regionförbundet engagerat sig i intressegrupper för att på det sättet skapa opinion kring vikten av en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Irén Lejegren fortsätter:

-En snabb tågförbindelse mellan Sveriges och Norges huvudstäder är avgörande för att säkra en långsiktig utveckling, utbyte och handel mellan våra länder. Den här järnvägsförbindelsen är också avgörande för städer och regioner längs sträckningen. Den är viktig för att säkra godstransporter och få till utökade arbetsregioner.   

Regiondirektören för Regionförbundet Örebro får i uppdrag att utveckla ett samarbete med i första hand Region Värmland men också andra viktiga regionala aktörer inför den föreslagna åtgärdsvalsstudien i förslaget till nationell transportplan för infrastruktur gällande stråket Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm. Under 2014 avsätter Regionförbundet Örebro 300 000 kronor för deltagande i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie.