Variation i tågens punktlighet

Regionaltåg på Västerås Centralstation. Foto: Christer Wiik

Punktligheten försämrades för både person- och godstrafiken i januari 2014 jämfört med december 2013, och förbättrades för både person- och godstrafiken i februari 2014 jämfört med januari.

Från januari 2014 ingår även helt akutinställda persontåg i punktlighetsredovisningen. Som ett akut inställt tåg räknas ett tåg som ställts in samma dag eller dagen före tågets avgång från utgångsstation.

Punktligheten i januari försämrades för både person- och godstrafiken jämfört med december 2013. Mest för godstrafiken.

Det som orsakat flest störningar i januari är snö och blåst i södra Sverige, ett urspårat godståg i Huddinge söder om Stockholm, hastighetsnedsättningen mellan Boden och Bastuträsk samt kontaktledningsbytena på sträckorna Mjölby – Boxholm på Södra stambanan och Laxå – Falköping på Västra stambanan.

 

Utfall januari:

  • Persontåg: 89,7 procent (Rätt tid +5 min inklusive helt akutinställda tåg)
  • Fjärrtåg inklusive snabbtåg: 77,6 procent (Rätt tid + 5 min inklusive helt akutinställda tåg)
  • Regionaltåg: 87,2 procent (Rätt tid +5 min inklusive helt akutinställda tåg)
  • Pendeltåg till storstäderna: 94,7 procent (Rätt tid +5 min inklusive helt akutinställda tåg)
  • Godståg: 71,7 procent (Rätt tid +5 min)

 

Punktligheten i februari förbättrades för både person- och godstrafiken jämfört med januari. Mest för godstrafiken, som hamnade på nästan samma nivå som under december 2013. Persontågen fick till och med högre punktlighet i februari än i december 2013.

Det som har orsakat flest störningar i februari är ett urspårat godståg i Folkesta utanför Eskilstuna, hastighetsnedsättningen mellan Boden och Bastuträsk samt kontaktledningsbytena på sträckorna Mjölby – Boxholm på Södra stambanan och Laxå – Falköping på Västra stambanan. Dessutom har ett banarbete mellan Hässleholm och Höör på Södra stambanan och en nedriven kontaktledning i Töreboda mellan Laxå och Falköping på Västra stambanan stört tågen.

 

Utfall februari:

  • Persontåg: 92,9 procent (Rätt tid +5 min inklusive helt akutinställda tåg)
  • Fjärrtåg inklusive snabbtåg: 83,1 procent (Rätt tid + 5 min inklusive helt akutinställda tåg)
  • Regionaltåg: 90,6 procent (Rätt tid +5 min inklusive helt akutinställda tåg)
  • Pendeltåg till storstäderna: 96,8 procent (Rätt tid +5 min inklusive helt akutinställda tåg)
  • Godståg: 79,8 procent (Rätt tid +5 min)

Läs mer om punktlighetsstatistiken: