Tester med nya snöplogar i Norra Sverige

Snöplogen SR 200 kan ploga åt båda hållen. Illustration: Trafikverket/Railcare

Under denna vinter har det varit brist på snö i Södra Sverige och därför har snöplogarna SR200-1 och 2 testkörts i Norra Sverige, med fina resultat. Det meddelar Railcare, bolaget som tillsammans med Trafikverket har utvecklat de nya snöplogarna.

SR 200 har ett mycket speciellt plogblad som är delat i fyra sektioner (totalt 8,3 meter brett). Dessa kan vinklas och höjas/sänkas i olika nivåer för en mycket precis och effektiv snöröjning, t ex vid samtidigt plogning av spår och sidoområden. SR 200 är avsedd för stationer och mindre bangårdar.