Finländska tågpassagerare vill se ökad konkurrens

Foto: Markku Björkman

Tågpassagerarnas förening (Rautatiematkustajien yhdistys) i Finland har lämnat in ett klagomål till EU-kommissionens representation i Helsingfors om järnvägsbolaget VR:s monopol i passagerartrafiken.

Sedan flera år har exempelvis järnvägsoperatören Proxion Train försökt att inleda verksamhet i Finland. Företaget ville hyra bland annat lok och lokförare av VR, eftersom ett nytt lok kostar miljontals euro.

Proxion anser att VR:s monopolställning ställer hinder för konkurrens inom godstrafiken. Proxion hänvisar särskilt till att förbudet mot missbruk av dominerande marknadsställning.

VR ansåg sig inte behöva hjälpa en potentiell konkurrent. Otto Lehtipuu, VR:s direktör för samhällsrelationer och miljö, hänvisar till järnvägslagen, där det sägs vilka tjänster ett järnvägsföretag måste erbjuda andra företag.

– Konkurrensen bygger på att var och en klarar sig själv. Vi har ingen plikt att hjälpa en konkurrent mer än vad som förutsätts i lagen. De fasta kostnaderna för järnvägarna är mycket stora. VR tänker inte ta över konkurrentens fasta kostnader och på så sätt ge den en bättre utgångspunkt än vad VR självt har. Så gör man inte heller i andra branscher, säger Otto Lehtipuu.

Pertti Virtanen, professor i företagsjuridik vid Tammerfors universitet, stöder dock Proxions linje trots att lagen inte stadgar om loktjänster.

Virtanen anser att VR måste inse att ingen konkurrent kan komma in på marknaden utan dess rullande materiel. En enstaka mindre aktör har enligt Virtanen i praktiken ingen annan möjlighet än att köpa begagnad materiel av VR eller att hyra den.