Ronda ska anslutas till AVE

De spanska höghastighetstågen AVE ansluts till Ronda, Spanien. Anslutningen ska kunna förkorta restiden till Madrid, Granada, Cordoba och flera andra spanska städer avsevärt. Projektet innebär också att uppgradera sträckan Ronda - Algeciras för att tillåta de snabbare tågen.

64,4 kilometer dubbelspår ska läggas mellan den befintliga AVE-stationen i Antequera-Santa Ana och stationen La Indiana i Ronda. Projektets budget ligger på 6,5 miljarder kronor.