Trafikverket vill öka standarden på Stångådalsbanan

Foto: Skvattram

Trafikverket har planer på att förbättra standarden på Stångådalsbanan. Stångådalsbanan, som går mellan Linköping och Kalmar, anses ha låg kapacitet och dålig hastighetsstandard och det begränsar både person- och godstrafiken.

För att göra det möjligt för tåg att mötas på fler ställen längs med Stångådalsbanan planerar Trafikverket att bygga nya mötesspår. Kanske kan det också bli en station i Rockneby.

Trafikverkets planering befinner sig i den inledande förstudiefasen. När den är klar tas beslut om man ska gå vidare i planeringsprocessen.