Nio av tio norska tåg i tid under 2013

Foto: Njål Svingheim

Persontågtrafiken i Norge uppnådde en total punktlighet på 91% under 2013. Det är på samma nivå som under 2012. 

 Under flera år har ett antal åtgärder genomförts för att få fler tåg att löpa i tid, ett initiativ som har gett goda resultat. 

-Punktligheten i tågtrafiken förbättrades avsevärt under 2012, och vi är naturligtvis glada över att vi under 2013 har lyckats hålla den här nivån, säger trafikdirektör Bjørn Kristiansen, Jernbaneverket.

- Men fjolåret gav oss ändå stora utmaningar på vissa linjer. Särskilt Dovrebanen har varit föremål för förseningar efter översvämningen i början av sommaren. Detta drabbade i synnerhet, godstrafiken fortsätter Bjørn Kristiansen.