Viskadalsbanan rustas upp

Viskadalsbanan. Foto: Wikipedia

Trafikverket har fattat beslut om att tidigarelägga åtgärder på ett antal västsvenska tåg­ba­nor. På Viskadals­banan ska bland annat rälsen bytas. Det skriver Markbladet.

Den cirka 8,5 mil lång Viskadalsbanan sträcker sig från Borås via Kinna till Varberg. Viskadalsbanan är elektrifierad och har ATC-system men har skarvspår av låg kvalitet och saknar fjärrstyrt trafikstyrningssystem. På banan går främst persontåg. Men även viss godstrafik. Upprustningsarbetet be­räknas kosta 45-55 miljoner kronor och det handlar om att byta räls och sliprar samt förbättra banans underbyggnad.