Antalet omkomna inom järnvägstrafiken ökar

Foto: Trafikverket

Inom järnvägstrafiken ökar antalet omkomna. 99 personer förolyckades under 2012 medan motsvarande siffra för 2013 är 109. Ingen passagerare eller anställd inom järnvägstrafiken avled. De allra flesta som förolyckas (100) är personer som vistats i spårområdet. Det visar siffror från transportstyrelsen.

Majoriteten av alla personolyckor brukar bli klassificerade som självmordshändelser. Den näst största olyckskategorin är plankorsningsolyckor och 2013 var det nio plankorsningstrafikanter som avled.

– Olyckor och tillbud för arbete i spårmiljö har en minskad trend och vi bedömer att våra tillsynsinsatser under de senaste åren bidragit till detta. Till exempel har ett prioriterat område varit tillsyn mot infrastrukturförvaltare och mot järnvägsföretag som huvudsakligen arbetar med underhåll av järnvägsinfrastrukturen, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.